Juhtkond

Ariana Rooba - direktor

Kristiina Raja - huvijuht

Kertu Meldre - õppealajuhataja