Juhtkond

Ariana Rooba - direktor

Kristiina Raja - huvijuht

Lauri Naber - õppealajuhataja