Õpetajad

Lauri Naber ajalugu, ühiskonnaõpetus, õppealajuhataja lauri.naber@gmail.com
Kristi Jaanus klassiõpetaja, eesti keel, vene keel, kunst,  kristiinekaroliine@gmail.com
Heli Vahermets klassiõpetaja, käsitöö helivahe@hot.ee
Anu Sõõro klassiõpetaja anusooro5@gmail.com
Kristiina Raja muusikaõpetus, huvijuht rajakristiina@gmail.com
Egle Lellep loodusained, keemia egle.lellep@gmail.com
Eela Kool matemaatika, füüsika eelakool@gmail.com
Marje Koorits eesti keel, logopeed mkoorits@gmail.com
Ago Vahtra kehaline kasvatus agovahtra@gmail.com
Toomas Marga tööõpetus toomas.marga@puu-uuristajad.eu
Karin Joasaar saksa keel karin.joasaar@web.de
Iris Solnik inglise keel iris.solnik@gmail.com
Madli Adusoo pikapäevarühma õpetaja  
Rutt Taniloo pikapäevarühma õpetaja rutttaniloo@hot.ee
Eha Liiv väikeklassi õpetaja, HEV koordinaator ehaliiv@gmail.com
Annika Raudoja sotsiaalpedagoog annikapuu@gmail.com