Õpetajad

Lauri Naber ajalugu, ühiskonnaõpetus lauri.naber@gmail.com
Kristi Jaanus klassiõpetaja, eesti keel, vene keel, kunst,  kristiinekaroliine@gmail.com
Kertu Meldre klassiõpetaja, õppealajuhataja kertumel@gmail.com
Anu Sõõro klassiõpetaja, käsitöö anusooro5@gmail.com
Kristiina Raja muusikaõpetus, huvijuht rajakristiina@gmail.com
Egle Lellep loodusained, keemia egle.lellep@gmail.com
Eela Kool matemaatika, füüsika eelakool@gmail.com
Marje Koorits eesti keel, logopeed mkoorits@gmail.com
Ago Vahtra kehaline kasvatus agovahtra@gmail.com
Priit Laats tööõpetus laats.priit@gmail.com
Karin Joasaar saksa keel karin.joasaar@web.de
Iris Solnik inglise keel iris.solnik@gmail.com
Aneka Poolak pikapäevarühma õpetaja anekapoolak@gmail.com
Liis-Marii Mandel sotsiaalpedagoog liismarii.mandel@gmail.com