Hoolekogu

Õppeaasta 2018/2019 hoolekogu koosseis:

 

Vahur Poolak              -          Tartu valla esindaja

Rainer Kerge               -          aseesimees

Ly Gutman                   -          lapsevanem

Jaanus Rooba              -          lapsevanem

Anu Raasik                  -          lapsevanem

Kairi Mansberg            -          lapsevanem

Lauri Naber                 -          õpetaja esindaja

Uku-Mart Rooba         -          õpilasesinduse esindaja, ÕE-president