Dokumendid

Kõigi koolielu ja õppetööd reguleerivate ning kajastavate dokumentidega, mis PGS §69 (1) järgi ei kuulu avalikustamisele, saavad kooliga seotud isikud tutvuda J. V. Veski nimelises Maarja Põhikoolis kohapeal.