Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
ENG
Webbyt
EST
Webbyt
RUS

Webbyt Kodukord
Webbyt
Webbyt Arengukava
Webbyt
Webbyt Põhimäärus
Webbyt
Webbyt Õppekava
Webbyt
Webbyt Loovtööde korraldus
Webbyt
Webbyt Avalduste vormid
Webbyt
Webbyt Kooli ja õpilaskodusse vastuvõtmise ning koolist väljaarvamise kord
Webbyt
Webbyt Pikapäevarühma töökorraldus
Webbyt
Webbyt Ainekavad
Webbyt
Webbyt Üldtööplaan
Webbyt
Webbyt Arenguvestluse läbiviimise kord
Webbyt
Webbyt Õpilasesinduse põhimäärus
Webbyt
Webbyt Tugisüsteemide rakendamise kord
Webbyt
Webbyt Hindamisjuhend
Webbyt
Webbyt Juhend 7. klassi lõpu referaadi koostamiseks
Webbyt
Webbyt Filmimise ja pildistamise kord

Tagasi  Edasi
 Arengukava

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Aregukava projekt tutvumiseks 

Vastavalt Tartu Vallavolikogu ülalnimetatud määruse §-le 19 lg 2 avalikustada kooli kodulehel vähemalt kaheks nädalaks. 

Muuatusettepanekud esitada kooli meiliaadressile kool@maarja.edu.ee

»
Arengukava 2021-2026

 
Web2