Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
ENG
Webbyt
EST
Webbyt
RUS

Webbyt Tunniplaan
Webbyt
Webbyt Konsultatsiooniajad
Webbyt
Webbyt Ürituste plaan
Webbyt
Webbyt Busside sõiduplaanid
Webbyt
Webbyt Ringid
Webbyt
Webbyt Eelkool
Webbyt
Webbyt Pikapäevarühm
Webbyt
Webbyt Õppevahendid
Webbyt
Webbyt Vastuvõtt esimesse klassi
Webbyt
Webbyt Tasemetööd
Webbyt
Webbyt Õppenõukogud
Webbyt
Webbyt Lõpueksamid
Webbyt
Webbyt Toitlustamine

Tagasi  Edasi
 Tunniplaan

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Tundide ajad

Tund Aeg
1. 9:00-9:45
2. 9:55-10:40
3. 10:50-11:35
Söögivahetund  
4. 11:55-12:40
5. 12:50-13:35
6. 13:45-14:30
7. 14:40-15:25

 

ESMASPÄEV

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. koorilaul koorilaul/KrB koorilaul koorilaul kirjandus ajalugu loodusõpetus saksa/vene keel saksa keel
2. eesti keel inglise keel eesti keel keh. kasv keh. kasv ajalugu saksa keel matemaatika matemaatika
3. keh. kasv eesti keel eesti keel eesti keel inglise keel saksa keel geograafia eesti keel eesti keel
4. matemaatika keh. kasv matemaatika matemaatika matemaatika saksa keel ajalugu eesti keel eesti keel
5. kunstiõpetus kõnearendus loodusõp inglise keel spordiring loodusõpetus matemaatika saksa/vene keel saksa keel
6. inglise keele R eesti keel akunstiõp eesti keel saksa keel matemaatika eesti keel inglise keel inglise keel
7. näitering näitering näitering näitering KrB inglise keel muusikaõp inimeseõp matemaatika

TEISIPÄEV

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel keh. kasv eesti keel/KrB inglise keel ajalugu matemaatika tööõp P geograafia geograafia
2. matemaatika eesti keel inglise keel töö tekstiga muusika muusika tööõp P/õa matem keh. kasv P/ õa matem keh. kasv P
3. keh. kasv matemaatika keh. kasv matemaatika matemaatika inimeseõp käsitöö T/KrB tööõp P/ käsitöö T ühiskonnaõp
4. muusika kunstiõp muusika kunstiõp arvutiõpetus eest keel käsitöö T/ ÕA matem tööõp P/ käsitöö T inglise k
5. akrobaatika akrobaatika akrobaatika majandus/KrB tööõp P/ käsitöö T tööõp P/ käsitöö T matemaatika inglise k inglise k
6. arvutiring pp matemaatika muusikaõpetus tööõp P/ käsitöö T tööõp P/ käsitöö T inglise keel matemaatika matemaatika
7. pp pp/robootika pp/robootika/õa pp/robootika inglise k matemaatika loodusõpetus ajalugu ajalugu

KOLMAPÄEV

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel eesti keel eesti k eesti k matemaatika inglise keel eesti keel keemia keemia
2. eesti keel matemaatika keh. kasv matemaatika inimeseõp matemaatika inglise keel eesti keel eesti keel
3. matemaatika loodusõpetus eesti k loodusõpetus inglise keel loodusõp matemaatika keh. kasv P/KrB keh. kasv P
4. kunstiõp/KrB keh. kasv matemaatika inglise keel kunstiõp kunstiõp inimeseõp matemaatika matemaatika
5. raamatukoguring raamatukoguring/pp inglise keel keh. kasv keh. kasv kirjandus kunstiõp bioloogia bioloogia
6. raamatukoguring raamatukoguring/pp loodusõpetus

arvutiring

eesti keel kirjandus matemaatika inglise k  
7. pp pp/KrHS arvutiring/KrHS pp näitering näitering näitering füüsika füüsika

NELJAPÄEV

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel KiVa tund eesti keel eesti keel loodusõpetus inglise keel saksa keel ajalugu ajalugu
2. eesti keel eesti keel jalgrattaring eesti keel inglise keel keh.kasv T/ saksa õa keh. kasv T/ saksa õa keh. kasv T /saksa õa ühiskonnaõpetus
3. loodusõpetus matemaatika matemaatika matemaatika saksa keel keh.kasv T/ ajaloo õa keh kasv T/ ajaloo õa keh. kasv T/KrB karjääriõp
4. matemaatika arvutiring kõnearendus keh. kasv keh. kasv saksa keel inglise keel muusikapetus muusikaõpetus
5. pp kunstiõpetus inglise k kunstiõpetus kirjandus eesti keel saksa keel geograafia geograafia
6. pp muusikaõp kunstiõpetus inglise keel KiVa tund  keh. kasv P/ KrB keh.kasv P saksa/vene keel saksa keel
7. pp pp pp/ inglise k õa pp/inglise k õa inglise k õa keh. kasv P/KrB/saksa õa keh.kasv P/saksa õa kunstiõpetus kunstiõpetus

REEDE

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel matemaatika ujumine matemaatika loodusõp matemaatika ajalugu kirjandus kirjandus
2. kunstiõp muusikaõpetus ujumine muusikaõpetus matemaatika ühiskonnaõp bioloogia kirjandus kirjandus
3. muusikaõpetus eesti keel ujumine eesti keel/KrC eesti keel loodusõp   matemaatika matemaatika
4. rütmika loodusõpetus eesti keel loodusõpetus eesti keel eesti keel matemaatika keemia keemia
5. pp kunstiõpetus kunst kunstiõpetus õpioskused arvutiõp kirjandus füüsika füüsika
6. koorilaul koorilaul koorilaul koorilaul KiVa tund õpiabi matem kirjandus bioloogia bioloogia

 

»
Tunniplaan

 
Web2