Tunniplaan

Tundide ajad

Tund Aeg
1. 9:00-9:45
2. 9:55-10:40
3. 10:50-11:35
Söögivahetund  
4. 11:55-12:40
5. 12:50-13:35
6. 13:45-14:30
7. 14:40-15:25

 

ESMASPÄEV

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. koorilaul koorilaul/KrB koorilaul koorilaul kirjandus ajalugu loodusõpetus saksa/vene keel saksa keel
2. eesti keel inglise keel eesti keel keh. kasv keh. kasv ajalugu saksa keel matemaatika matemaatika
3. keh. kasv eesti keel keh.kasv eesti keel inglise keel saksa keel geograafia eesti keel eesti keel
4. matemaatika keh. kasv eesti keel matemaatika matemaatika saksa keel ajalugu eesti keel eesti keel
5. kunstiõpetus kõnearendus matemaatika inglise keel spordiring loodusõpetus matemaatika saksa/vene keel saksa keel
6. akrobaatika akrobaatika akrobaatika majandusõpetus saksa keel matemaatika eesti keel inglise keel inglise keel
7. näitering näitering näitering näitering KrB inglise keel muusikaõp inimeseõp matemaatika

TEISIPÄEV

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel keh. kasv eesti keel/KrB inglise keel ajalugu matemaatika tööõp P geograafia geograafia
2. matemaatika eesti keel matemaatika töö tekstiga muusika muusika tööõp P/õa matem keh. kasv P/ õa matem keh. kasv P
3. keh. kasv eesti keel keh. kasv eesti keel matemaatika inimeseõp käsitöö T/KrB tööõp P/ käsitöö T ühiskonnaõp
4. muusika matemaatika muusika matemaatika arvutiõpetus eest keel käsitöö T/ ÕA matem tööõp P/ käsitöö T inglise k
5. arvutiring kunstiõpetus matemaatika kunstiõp/KrB tööõp P/ käsitöö T tööõp P/ käsitöö T matemaatika inglise k inglise k
6. inglise k ring pp kunstiõp muusikaõpetus tööõp P/ käsitöö T tööõp P/ käsitöö T inglise keel matemaatika matemaatika
7. pp pp/robootika pp/robootika/õa pp/robootika inglise k matemaatika loodusõpetus ajalugu inglise keel

KOLMAPÄEV

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel eesti keel eesti k eesti k matemaatika inglise keel eesti keel keemia keemia
2. eesti keel matemaatika keh. kasv matemaatika inimeseõp matemaatika inglise keel eesti keel eesti keel
3. matemaatika loodusõpetus eesti k loodusõpetus inglise keel loodusõp matemaatika keh. kasv P/KrB keh. kasv P
4. kunstiõp/KrB keh. kasv matemaatika inglise keel kunstiõp kunstiõp inimeseõp matemaatika matemaatika
5. raamatukoguring raamatukoguring/pp inglise keel keh. kasv keh. kasv kirjandus kunstiõp bioloogia bioloogia
6. raamatukoguring raamatukoguring/pp loodusõpetus

arvutiring

eesti keel kirjandus matemaatika inglise k inglise k
7. pp pp/KrHS arvutiring/KrHS   näitering näitering näitering füüsika füüsika

NELJAPÄEV

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel KiVa tund eesti keel eesti keel loodusõpetus inglise keel saksa keel ajalugu ajalugu
2. eesti keel eesti keel jalgrattaring eesti keel inglise keel keh.kasv T/ saksa õa keh. kasv T/ saksa õa keh. kasv T /saksa õa ühiskonnaõpetus
3. loodusõpetus matemaatika matemaatika matemaatika saksa keel keh.kasv T/ ajaloo õa keh kasv T/ ajaloo õa keh. kasv T/KrB karjääriõp
4. matemaatika arvutiring kõnearendus keh. kasv keh. kasv saksa keel inglise keel kunstiõpetus kunstiõpetus
5. pp kunstiõpetus inglise k kunstiõpetus kirjandus eesti keel saksa keel geograafia geograafia
6. pp muusikaõp kunstiõpetus inglise keel   keh. kasv P/ KrB keh.kasv P saksa/vene keel saksa keel
7. pp pp pp/ inglise k õa pp/inglise k õa inglise k õa keh. kasv P/KrB/saksa õa keh.kasv P/saksa õa muusikaõpetus muusikaõpetus

REEDE

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel matemaatika eesti keel matemaatika loodusõp matemaatika ajalugu kirjandus kirjandus
2. kunstiõp muusikaõpetus loodusõpetus muusikaõpetus matemaatika ühiskonnaõp bioloogia kirjandus kirjandus
3. muusikaõpetus eesti keel muusikaõpetus eesti keel/KrC eesti keel loodusõp   matemaatika matemaatika
4. rütmika loodusõpetus majandusõpetus loodusõpetus eesti keel eesti keel matemaatika keemia keemia
5. pp kunstiõpetus kunst kunstiõpetus õpioskused arvutiõp kirjandus füüsika füüsika
6. koorilaul koorilaul koorilaul koorilaul KiVa tund õpiabi matem kirjandus bioloogia bioloogia

 

»
Tunniplaan