Tunniplaan

Tundide ajad

Tund Aeg
1. 9:00-9:45
2. 9:55-10:40
3. 10:50-11:35
Söögivahetund  
4. 11:55-12:40
5. 12:50-13:35
6. 13:45-14:30
7. 14:40-15:25

 

ESMASPÄEV

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. koorilaul koorilaul/KrB koorilaul koorilaul kirjandus ajalugu loodusõpetus saksa/vene keel saksa keel
2. eesti keel inglise keel eesti keel keh. kasv keh. kasv ajalugu saksa keel matemaatika matemaatika
3. keh. kasv eesti keel keh.kasv eesti keel inglise keel saksa keel geograafia eesti keel eesti keel
4. matemaatika keh. kasv eesti keel matemaatika matemaatika saksa keel ajalugu eesti keel eesti keel
5. kunstiõpetus kõnearendus matemaatika inglise keel spordiring loodusõpetus matemaatika saksa/vene keel saksa keel
6. akrobaatika akrobaatika akrobaatika majandusõpetus saksa keel matemaatika eesti keel inglise keel inglise keel
7. näitering näitering näitering näitering KrB inglise keel muusikaõp inimeseõp matemaatika

TEISIPÄEV

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel keh. kasv eesti keel/KrB inglise keel ajalugu matemaatika tööõp P geograafia geograafia
2. matemaatika eesti keel matemaatika töö tekstiga inglise keel matemaatika tööõp P keh. kasv P/ karjäär T keh. kasv P
3. muusikaõp eesti keel muusikaõp eesti keel matemaatika inimeseõp käsitöö T/KrB tööõp P/ käsitöö T tööõp P
4. keh. kasv matemaatika keh. kasv matemaatika arvutiõpetus eest keel käsitöö T/ ÕA matem tööõp P/ käsitöö T tööõp P
5. arvutiring kunstiõpetus inglise keel kunstiõp/KrB tööõp P/ käsitöö T tööõp P/ käsitöö T matemaatika ajalugu ajalugu
6. pp muusikaõpetus pp/õpiabi muusikaõpetus tööõp P/ käsitöö T tööõp P/ käsitöö T inglise keel matemaatika matemaatika
7. pp pp/robootika pp/robootika pp/robootika muusikaõp muusikaõp loodusõpetus inglise keel inglise keel

KOLMAPÄEV

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel eesti keel keh. kasv KiVa tund matemaatika inglise keel eesti keel keemia keemia
2. eesti keel matemaatika eesti keel matemaatika inimeseõp matemaatika inglise keel eesti keel eesti keel
3. matemaatika loodusõpetus matemaatika loodusõpetus inglise keel loodusõp matemaatika keh. kasv P/KrB keh. kasv P
4. kunstiõp/KrB keh. kasv loodusõpetus inglise keel kunstiõp kunstiõp inimeseõp matemaatika matemaatika
5. raamatukoguring raamatukoguring/pp inglise keel keh. kasv keh. kasv kirjandus kunstiõp füüsika füüsika
6. raamatukoguring raamatukoguring/pp kunstiõp

eesti keel

eesti keel kirjandus matemaatika bioloogia bioloogia
7. pp pp/KrHS pp/KrHS arvutiring näitering näitering näitering inglise keel inglise keel

NELJAPÄEV

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel loodusõpetus inglise keel saksa keel ajalugu ajalugu
2. eesti keel eesti keel inglise keel eesti keel saksa keel keh.kasv T keh. kasv T keh. kasv T /karjäär P ühiskonnaõpetus
3. loodusõpetus matemaatika eesti keel matemaatika inglise keel keh.kasv T keh kasv T keh. kasv T/KrB ühiskonnaõpetus
4. matemaatika arvutiring kõnearendus keh. kasv keh. kasv saksa keel inglise keel kunstiõpetus kunstiõpetus
5. rütmika kunstiõpetus matemaatika kunstiõpetus kirjandus eesti keel saksa keel geograafia geograafia
6. pp pp kunstiõpetus inglise keel   keh. kasv P/ KrB keh.kasv P saksa/vene keel saksa keel
7. pp pp arvutiring pp   keh. kasv P/KrB keh.kasv P muusikaõpetus muusikaõpetus

REEDE

  1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel matemaatika eesti keel matemaatika loodusõp ühiskonnaõp matemaatika kirjandus kirjandus
2. KiVa tund muusikaõpetus loodusõpetus muusikaõpetus eesti keel matemaatika bioloogia kirjandus kirjandus
3. muusikaõpetus eesti keel muusikaõpetus eesti keel/KrC eesti keel loodusõp ajalgu matemaatika matemaatika
4. kunsitõpetus loodusõpetus kunstiõpetus loodusõpetus matemaatika eesti keel   keemia keemia
5. pp kunstiõpetus majandusõpetus kunstiõpetus   arvutiõp kirjandus füüsika füüsika
6. koorilaul koorilaul koorilaul koorilaul   õpiabi matem kirjandus bioloogia bioloogia

 

»
Tunniplaan