Põhimäärus

Uus põhimäärus on kinnitamisel.

»
J V Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus-2015- volikogus kinnitatud uus.pdf