Ainekavad

»
Kehaline kasvatus
»
Ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus
»
Informaatika
»
Füüsika
»
Kunstiõpetus, käsitöö, muusikaõpetus
»
Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia
»
Majandus
»
Saksa keel
»
Vene keel
»
Inglise keel
»
Tehnoloogia 6.-9. klass
»
Käsitöö ja kodundus
»
Eesti keel
»
Matemaatika ainekava põhikoolis