Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
ENG
Webbyt
EST
Webbyt
RUS

Webbyt Tunniplaan
Webbyt
Webbyt Konsultatsiooniajad
Webbyt
Webbyt Ürituste plaan
Webbyt
Webbyt Busside sõiduplaanid
Webbyt
Webbyt Ringid
Webbyt
Webbyt Eelkool
Webbyt
Webbyt Pikapäevarühm
Webbyt
Webbyt Õppevahendid
Webbyt
Webbyt Vastuvõtt esimesse klassi
Webbyt
Webbyt Tasemetööd
Webbyt
Webbyt Õppenõukogud
Webbyt
Webbyt Lõpueksamid
Webbyt
Webbyt Toitlustamine

Tagasi  Edasi
 Õppenõukogud

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Õppenõukogu koosolekud: 

28.09.2017

29.11.2017

12.03.2018

07.06.2018

15.06.2018

29.08.2018

 

Õppenõukogu tegevus 2017/2018 õa

 

 Aeg

Tegevus

Vastutaja

28.09.2017

Õppenõukogu sekretäri valimine

HEV- õpilaste tugimeetmete  rakendamine.

Kooli ja õpilaskodu kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine.

Arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine

Õpetaja esindaja hoolekokku nimetamine.

 

Direktor

 29.11.2017

 

I trimestri õppetulemused.

Tugimeetmete rakendamine.

Kooli arengukava kinnitamine.

 

 

Direktor

Õppeala-

juhataja

12.03.2018

II trimestri õppetulemused.

I trimestri täiendavast õppetööst;

eelmise õppenõukogu otsuste täitmine.

 

Direktor

Õppeala-

juhataja

 07.06.2018

III trimestri õppetulemused.

2017/2018 õa tulemused,

järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine, õpilaste tunnustamine.

 

 

Direktor

Õppeala-

juhataja

 15.06.2018

9. klassi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine

Täiendava õppetöö tulemused.

Direktor

Õppeala-

juhataja

 

 29.08.2018

Õppeaasta lõpetamine.

Kooli üldtööplaani kinnitamine.

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine.

Õppenõukogu sekretäri valimine.

 

Direktor

 

 

 
Web2