Maakondlik näitemängupäev Aakres

Näitlepreemiad pälvisid: Ron-Romer, Henri, Maarja-Katariina ja Birger. Kõik osalejad olid väga tublid. Suur tänu juhendaja Kristi Jaanusele.