Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
ENG
Webbyt
EST
Webbyt
RUS

Webbyt Menüü

Tagasi  Edasi
 Uudised

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Nädala info

08.03.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele viibivad 1.-9. klass 25. aprillini distantsõppel
 
 
Õppetöö info Stuudiumis. Küsimuste korral kontakteeruda klassijuhatajaga. Kooli kontakt: kool@maarja.edu.ee tel: 53004782
 
Seoses riigis kehivatele piirangutele oleme taas sunnitud edasi lükkama meie kooli juubeli ja vilistlaste kokkutuleku. Loodame tähistada 28. augustil.

Tartu Vallavalitsus teatab, et J. V. Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool korraldatakse
alates 1. septembrist 2021 ümber.
Käesoleval ajal tegutsevad Maarja-Magdaleena külas põhikool ja Tabivere lasteaia kaks
rühma. Suurendamaks Maarja-Magdaleena küla kui piirkonnakeskuse rolli kohaliku elu
küsimuste lahendamisel, on otstarbekas ühendada lasteaiarühmad kooliga ja käsitleda
moodustatavat asutust kohaliku hariduskeskusena. Vastava otsuse tegi Tartu Vallavolikogu
25. veebruaril 2021, otsusega on võimalik tutvuda lisatud failis.
J. V. Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool korraldatakse ümber selliselt, et koolieelne
lasteasutus ja põhikool tegutsevad edaspidi ühe asutusena. Alles jääb kooli senine nimi ning
seoses ümberkorraldusega ei kavandata õppe- ja kasvatustöös sisulisi muudatusi, kuid
paremini saab kavandada ja korraldada õppeasutuse kui terviku tööd. Tegutsemist jätkab ka
õpilaskodu.
Muudatus jõustub alates 1. septembrist 2021, s.o uuest õppeaastast. 

 

 

 

🔹TARTU VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI J.V. VESKI NIMELISE MAARJA-MAGDALEENA PÕHIKOOLI DIREKTORI AMETIKOHA TÄITMISEKS🔹
J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool on Tartu Vallavalituse hallatav põhikool, kus praegu õpib 65 õpilast, koolil on ka 12-kohaline õpilaskodu ning oma köök. Sügisest lisandub koolile lasteaiaosa umbes 50 lapsega.
Kogukonnakoolina pööratakse suhteliselt suurt tähelepanu hariduslike erivajadustega lastele soodustava keskkonna loomisele – seda nii nõrgemate järele aitamisel, kui ka andekate puhul akadeemilise edu saavutamisel olümpiaadidel. Koolil on pikaajalised huvi- ja isetegevuslikud traditsioonid erinevatel konkurssidel osalemise ja ka korraldamise näol.
ℹ Edukal kandidaadil on:
🔹kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad)
🔹projekti juhtimise ja kirjutamise kogemus
🔹väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
🔹oskus suunata meeskonda kasutama kaasava hariduse meetmeid (HEV temaatika)
🔹soov käivitada andekamate õpilaste toetussüsteem
🔹vähemalt kahe võõrkeele oskus
🔹 juhtimiskogemus
Kandideerimiseks palume kirjutada essee teemal „Hariduse suunad kogukonna koolis".
ℹ Kandideerimiseks esitatavad dokumendid:
Avaldus, essee, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia, omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab põhikooli direktorile kehtestatud nõuetele, omab lastega töötamise kogemust ning ei ole kriminaalkorras karistatud.
Konkursi võitnud kandidaadiga sõlmitakse alates 2. augustist 2021 tähtajatu tööleping.
Dokumendid tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Direktori konkurss" Tartu Vallavalitsusele (Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond) või e-postiga digitaalselt allkirjastatult tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 10.05.2021
Täiendav informatsioon sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev e-post anne.aleksejev@tartuvald.ee

 

>>
Maarja-Magdaleena kooli ümberkorraldamine

 
Web2