Avaleht

Meie kooli moto: Väike, kuid südamele suur!

 

J. V. Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool Tartumaal Tartu vallas Maarja-Magdaleena külas võtab vastu uusi õpilasi kõikidesse klassidesse.

Koolil on 339-aastane õpetamiskogemus. Õpikeskkond on heatahtlik ja rahulik. 

 

Kooli visioon
J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool on kaasaegne omanäoline pikaajaliste traditsioonidega kool, kus on turvaline õppida ja ennast arendada, koguda teadmisi ja oskusi toimetulemiseks iseseisvas elus.
 
Kooli missioon
J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool võimaldab õpilastele mitmekülgselt arendavat, turvalist  ja toetavat õpikeskkonda, kus arvestatakse iga õpilase individuaalsust. Johannes Voldemar Veski nimelise koolina väärtustatakse eesti keelt ja teiste rahvuste emakeelt ning kultuuri. 
 
Kooli põhiväärtused
Teadmishimu: õpilaste ja koolitöötajate pidev enesetäiendamine ja -areng, õppivad täiskasvanud on eeskujuks lastele. 
Turvalisus: üksteisesse hooliv ja lugupidav suhtumine, kiusamisvaba kooli jätkamine.
Koostöö: tegutsemine ühise eesmärgi nimel, oma arvamuse julge väljaütlemine, erinevate osapoolte kuulamine ja nende kaasamine otsustamisprotsessidesse
Traditsioonid: oma kooli tunde süvendamine, kooli pikaajaliste traditsioonide hoidmine ja uute, läbimõeldud traditsioonide loomine. 
 

Õpivõimalused:

  • A keel inglise keel (alates II klassist)
  • B keel saksa keel (alates V klassist)
  • Majandusõpetus alates algklassidest
  • Arvutiõpetus alates I klassist
  • Koolis töötavad logopeed ja sotsiaalpedagoog
 

Koolil on head sportimise ja vaba aja sisustamise võimalused.

Koolil on õpilaskodu.

Koolil on kõige toredamad õpilased ja õpetajad. 

 

 

 2016-2017 õppeaasta kokkuvõte sõnas ja pildis. 

https://drive.google.com/file/d/0BxCOEw1O46iPM0d0OHdkN0JBM3M/view?usp=sharing