Avaleht

Meie kooli moto: Väike, kuid südamele suur!

 

J. V. Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool Tartumaal Tartu vallas Maarja-Magdaleena külas võtab vastu uusi õpilasi kõikidesse klassidesse.

Koolil on 337-aastane õpetamiskogemus. Õpikeskkond on heatahtlik ja rahulik. 

 

Kooli visioon
J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool on kaasaegne omanäoline pikaajaliste traditsioonidega kodukool, kus on turvaline õppida ja ennast arendada, koguda teadmisi ja oskusi toimetulemiseks iseseisvas elus.
 
Kooli missioon
J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool on õpilaskodu omav mitmekülgselt arendavat ja turvalist õpikeskkonda pakkuv kool, kus arvestatakse iga õpilase individuaalsust. Johannes Voldemar Veski nimelise koolina väärtustame eesti ja teiste rahvuste emakeelt ja kultuuri.
 
Kooli väärtused
Turvalisus: üksteisesse hoolivalt ja lugupidavalt suhtumine.
Koostöö: tegutsemine ühise eesmärgi nimel, oma arvamuse julge väljaütlemine, tolerantsus erinevate arvamuste suhtes.
Traditsioonid: oma kooli tunde süvendamine, kooli traditsioonide hoidmine ja eetiliste väärtuste kujundamine.
Areng: õpilaste mitmekülgse (vaimse, füüsilise, sotsiaalse, emotsionaalse) tasakaalustatud arengu toetamine. 
 

Õpivõimalused:

  • A keel inglise keel (alates II klassist)
  • B keel saksa keel (alates V klassist)
  • Majandusõpetus alates algklassidest
  • Arvutiõpetus alates I klassist
  • Koolis töötavad logopeed ja sotsiaalpedagoog
 

Koolil on head sportimise ja vaba aja sisustamise võimalused.

Koolil on õpilaskodu.

Koolil on kõige toredamad õpilased ja õpetajad. 

 

 

 2016-2017 õppeaasta kokkuvõte sõnas ja pildis. 

https://drive.google.com/file/d/0BxCOEw1O46iPM0d0OHdkN0JBM3M/view?usp=sharing