Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
ENG
Webbyt
EST
Webbyt
RUS

Webbyt Kontakt
Webbyt
Webbyt Lingid
Webbyt
Webbyt Hea kooli teerajaja 2017 - J. V. Veski nim Maarja Põhikool

Tagasi  Edasi
 Avaleht

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Meie kooli moto: Väike, kuid südamele suur!

 

J. V. Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool Tartumaal Tartu vallas Maarja-Magdaleena külas võtab vastu uusi õpilasi kõikidesse klassidesse.

Koolil on 339-aastane õpetamiskogemus. Õpikeskkond on heatahtlik ja rahulik. 

 

Koolimaja suletud 16.-29. märts vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorrale!

Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas 12.03.2020 välja eriolukorra alates 16.03.2020 kuni 01.05.2020.

Kõik Maarja-Magdaleena Põhikooli õpilased ja töötajad on suunatud distantsõppele ja tööle kodukontoris.
Kõigil töötajatel ja lapsevanematel on kohustus teatada kooli direktorile võimalikust kontaktist koroonaviiruse viirusekandjaga koheselt peale teadasaamist: ariana.rooba@maarja.edu.ee, tel 56465158
I Info liikumine:
1. Infot jagab kooli direktor või direktori volitatud isik.
2. Kooliga seotud info on:
a) Stuudiumis
b) kooli kodulehel;
c) kooli ametlikul Facebooki-lehel.
3. Ühiskonnas toimuva kohta jälgida infot:
a) Vabariigi Valitsuse ametlik veebileht;
b) Ministeeriumite ametlikud veebilehed;
c) Terviseameti ametlik veebileht;
d) ERR-uudisteportaal.
Palun mitte levitada sotsiaalmeediast pärit ebavajalikku ja ebaadekvaatset infot.
II Õppetöö:
1. Õppetöö toimub distantsõppe vormis;
2. Õppeülesanded ja -juhised antakse õpilastele Stuudiumi vahendusel. Stuudiumist võivad õpetajad suunata õppetöö ka teistesse keskkondadesse.
Stuudiumis palun õpilastel vaadata õppeülesandeid koduste ülesannete ja teadete alt.
3. Õpetajate töökoht on kodus. Õpetaja on tööpäevadel kella 9.00-17.00 kättesaadavad ka e-kirja ja telefoni teel. Õpetajate kontaktid on kooli kodulehel.
4. Kui õpilasel on probleeme ülesannete kättesaamisega, võtab ta ise või tema vanem ühendust klassijuhatajaga.
III Muud soovitused:
1. Jälgida Terviseameti soovitusi hügieeni kohta.
2. Eriolukorra ajal õpilastel viibida kodus ja täita õppeülesandeid.
3. Vanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduvälise tegevuse keelust.
4. Soovitav on viibida ja liikuda kodu lähedal värskes õhus.
5. Jälgida Vabariigi Valitsuse ja kooli teateid.
Vabariigi Valitsus vaatab iga kahe nädala järel üle korraldused eriolukorra kohta ja langetab otsused koolide avamise või jätkuva sulgemise kohta.

 

Kooli visioon
J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool on kaasaegne omanäoline pikaajaliste traditsioonidega kool, kus on turvaline õppida ja ennast arendada, koguda teadmisi ja oskusi toimetulemiseks iseseisvas elus.
 
Kooli missioon
J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool võimaldab õpilastele mitmekülgselt arendavat, turvalist  ja toetavat õpikeskkonda, kus arvestatakse iga õpilase individuaalsust. Johannes Voldemar Veski nimelise koolina väärtustatakse eesti keelt ja teiste rahvuste emakeelt ning kultuuri. 
 
Kooli põhiväärtused
Teadmishimu: õpilaste ja koolitöötajate pidev enesetäiendamine ja -areng, õppivad täiskasvanud on eeskujuks lastele. 
Turvalisus: üksteisesse hooliv ja lugupidav suhtumine, kiusamisvaba kooli jätkamine.
Koostöö: tegutsemine ühise eesmärgi nimel, oma arvamuse julge väljaütlemine, erinevate osapoolte kuulamine ja nende kaasamine otsustamisprotsessidesse
Traditsioonid: oma kooli tunde süvendamine, kooli pikaajaliste traditsioonide hoidmine ja uute, läbimõeldud traditsioonide loomine. 
 

Õpivõimalused:

  • A keel inglise keel (alates II klassist)
  • B keel saksa keel (alates V klassist)
  • Majandusõpetus alates algklassidest
  • Arvutiõpetus alates I klassist
  • Koolis töötavad logopeed ja sotsiaalpedagoog
 

Koolil on head sportimise ja vaba aja sisustamise võimalused.

Koolil on õpilaskodu.

Koolil on kõige toredamad õpilased ja õpetajad. 

 

 

 2016-2017 õppeaasta kokkuvõte sõnas ja pildis. 

https://drive.google.com/file/d/0BxCOEw1O46iPM0d0OHdkN0JBM3M/view?usp=sharing

 

 

 
Web2